Resultat från
Natt-sprint KM, 8 nov 1996 (NV Berga)

HD10-90, 2200m

 1. 	Johan Ahlström 		23.05
 2. 	Tommy Thunberg		24.29
 3. 	Jonas Lundin 		25.04
 4. 	Carl Byman 		25.05
 5. 	Reijo Kivistö 		27.30
 6. 	Lars Jakobsson 		28.09
 7. 	Toivo Hoffrén 		29.01
 8. 	J-O Bergman 		30.16
 9. 	Annika Sundström 	32.03 (Bästa dam!)
  	Henrik Ortman 		32.03
11. 	Sune Nybo 		32.27*
12. 	Daniel Kivistö 		32.35
13. 	Rune Vikman 		33.18
14. 	Bernt Åström 		33.32
15. 	Kurt Elvén 		37.32 (tveksam stämpel)
16. 	Hans Malmkvist 		39.33
17. 	Bo Löwegren	 	49.15
  	Mattias/Gun Millinger 	Brutit efter 12 kontroller
  	Christer Kejbert 	Brutit, tagit 4 kontroller
  	Eva Singman 		Brutit
  	Martin Juhlin 		Ej start
  	Anna Thomasdotter 	Ej start
  	Tore Kangas 		Ej start
  	Jonas Zetterberg 	Ej start
  	Kent Grahn 		Ej start*
  	Peter Lundin 		Ej start

* = Sune Nybo och Kent Grahn utsågs till 1997 års arrangörer av natt-sprint KM efter lottdragning av herrsegraren.

Resultat från
Dag-sprint KM, 9 nov 1996

HERRAR

 1	Jonas Lundin		19.28
 2	Ulf Larsson		20.19
 3	Johan Millinger		20.45
 4	Magnus Thornell		21.38
 5	Tommy Thunberg		22.40
 6	J-O Bergman		22.46
 7	Lars Jakobsson		23.51
 8	Patrik Kangas		24.44
 9	H-E Skalberg		25.28
10	Toivo Hoffrén		25.57
11	Daniel Kivistö		26.05
12	Reijo Kivistö		27.40
13	Kent Grahn		28.17
14	Tomas Lundström		28.32
15	Kurt Elvén		29.57
16	Hans Malmkvist		30.46
17	Peter Cederlöf		31.42
18	Rune Vikman		31.49
19	L-O Lundström		31.50
20	Benjamin Vikman *	32.17
21	Christer Kejbert	32.52
22	Bernt Åström		35.24
23	Kent Jarlekrantz	38.38
24	Tage Johansson		42.39
25	Anders Millinger	52.31
	Martin Juhlin		Ej start
	Peter Lundin		Ej start
	Folke Hall		Ej start
	Jonas Zetterqvist 	Ej start
	Tore Kangas		Ej start
	Mattias Millinger	Ej start
	Sune Nybo		Ej start
	Edward Paro		Ej start
	Niklas Ahlström		Ej start
	Bo Löwegren		Ej start

DAMER

		
 1	Eva Lindström		28.12
 2	Marie Kejbert		28.38
 3	Malena Bolinder		30.22
 4	Berit Gunnarsson	31.27
 5	Helen Bohlin		34.11
 6	Annika Sundström	37.25
 7	Anna Vikman		39.43
 8	Sofia Hoffrén		46.50
	Gun Millinger		Utgått
	Eva Singman *		Ej start
	Lena Jakobsson		Ej start
	Karin Jarlekrantz	Ej start
	Anna Thomasdotter	Ej start
	Anna Larsson		Ej start
	Tuovi Hahto		Ej start
	Ylva Zander		Ej start
	Inger Gunnarsson	Ej start

* = Arrangerar nästa års dag-sprint KM