PARK KM 1999-09-02

DJÄKNEBERGET

Torsdagen den 2:e september avgjordes park km på Djäkneberget. Vädret var ganska blåsigt och med helt molntäckt himmel. Ändock var det ganska varmt. Vädret var nog idealiskt för parkorientering. Det var inte så mycket människor ute, som var i vägen för orienteringen, och alla kontrollerna fick stå kvar på sina platser.

Banan var uppdelad i två delar. En del som gick öster om ån vid kyrkobacken och upp mot Rudbecksgymnasiet och del på själva Djäkneberget. Se kartan

Terrängen var troligen jobbig att bemästra bitvis, då det fanns en hel del kontroller placerade uppför i backen. Som tex trappkontrollen, nr 6 och vägen upp till nr 10 och 11. Vid mitten av banan skulle man försöka ta sig över Svartån där de flesta lyckades ta sig över någolunda torrskoda. Elin Lethagen råkade trilla i men det slutade bra ändå. Mer vatten var det också vid kontrollen en bit innan, där man kunde gena i vattnet till en udde. Några tappra fanns det som tog denna genväg. Plus här till Höijer, K. Andersson, Vikman mfl. Uppe på Djäkneberget fanns en del klurigheter, samt en långsträcka med vägval, och på slutet många kontroller med riktningsändringar.

Klockan 17:30 skulle starten ha gått för den första deltagaren. Men tyvärr tog det längre tid än vad det skulle med att sätta ut kontrollerna. Starten blev därför framflyttad med 5 min. Resultaten påverkades inte av dettta då vi använde de elektroniska stämplingssystemet eTimeä . Här beräknas tiden från det du stämplar i start-kontrollen tills det du stämplar i målkontrollen.

Det var några personer som i stundens hetta har stämplat för snabbt utan att stämplingen har tagit men som bevisligen har varit vid kontrollen. Dessa kommer att bli godkända ändå, men folk måste bli bättre på att stämpla i fortsättningen. Lyser lampan har brickan blivit registrerad.

För att göra det lite svårare placerade vi ut en "fusk kontroll" vid 1:a, på en ö tidigare (se karta), väl synligt. Denna kontroll blev ett hett byte för både elitare som motionärer, såväl killar som tjejer. Många var ute vid kontrollen. Tyvärr var det några som felstämplade vid kontrollen och inte förstod att det var fel (Trots kodsiffran 66 eller 99 beroende på hur man ser det). Detta var inte vår avsikt, men det gäller att kolla kodsiffror också. Kanske en bra övning inför 25-manna.

Utifrån detta har vi också korat ett Robinson lag med följande deltagare.

Bästa kommentar står Lars Jakobsson för: "Det var så grumligt i vattnet så det måste vara rätt"
Bästa tid svarande Magnus Thornell för. Han hade tiden 18:10 på 3340m och 28 kontroller vilket får anses som mycket bra tid.

Följande klubbmästare korades.

H17 Magnus Thornell 18:10

D17 Eva Singman 25:54

H16 Mattias Millinger 21:25

D16 Karin Jarlekranz 25:47

Se även övriga resultat och sträcktider.

Noterbart: Duktigt av Karin Jarlekranz i D16 att besegra D17 – tjejerna

Jag hoppas att alla hade lika roligt med att springa som jag hade att med att lägga banan och arrangera.

Patrik Gunnarsson
banläggaren