Glögglunken 1996

Så har återigen årets viktigaste tävling avgjorts, dvs glögglunken (för herrar alltså). Detta skedde på Finlands självständighetsdag den 6/12, vilket även vi arrangörer uppmärksammade å det väldigaste. Tyvärr kan man inte säga att deltagarna gjorde det, trots många ledtrådar

Årets karta präglades av ett flitigt utforskande av programmet OCADWIN som ju onekligen innebär en smärre revolution för glögglunksarrangörer. Vad som dock fattas är att deltagarna kommer underfund med vad som kan göras med detta program. Hade man det kanske man klarat mer än knappt hälften av kontrollerna vilket blev fallet i årets upplaga av tävlingen.

Efter samling vid Orientalen för sedvanligt gagg, glöggdrickande och spel & dobbel samlades alla förväntansfulla till start vid Önsta fritidspark. För att hedra vårt Östra Grannland hade vi arrangörer fixat ett startskott modell Jukola, dvs av kalibern haubits. Därefter slutade alla likheter med Jukola, där det vanligen är stor rusning direkt efter startskottet. I denna tävling bröt en febril diskussion när väl deltagarna hade hämtat sig från skottet och kartan vecklats ut. De första lommade sedan iväg från starten efter c:a 15 minuter. Det behövs inte direkt några startblock på glögglunken.

Vid vätskan rapporterades deltagarna vara indelade i 4 klungor som sprang i lite varierande riktningar. Man kan nog säga att denna upplaga var en av de mer sociala upplagorna av glögglunken, eftersom nära nog samtliga deltagare tycks ha varit samlade för diskussioner ute i skogen.

Som tur var hade vi satt en, som vi tyckte, generös maxtid, vilket innebar att vi fick hem deltagarna någorlunda samlat för vidare samkväm. Nu visade det sig dock att denna maxtid antagligen hade behövt vara åtskilligt längre för att banan skulle klarats av. När alla kommit hem visade det sig att den som klarat flest kontroller hade klarat 8 st av 17, så tydligen var det en del problem.

Trots allt fick deltagarna en hel del diskussionsämnen i den efterföljande bastun, vi arrangörer höll en klädsamt låg profil tills deltagarna lugnat ner sig lite grann.

Efter bastun vidtog en sedvanlig kamratmåltid med mat, dryck, sång(?) samt historieberättande. Flitigaste berättaren var Babbe, dock lämpar sig nog inte hans historier att återberätta här, eftersom de kan läsas av kvinnor, barn och religiösa.

Vid måltiden delades också priser ut till de som möjligen förtjänat det. Segrare blev Björn Rosendahl som förärades en traditionell finsk dryck, pris till den som bäst uppmärksammat dagen (det var egentligen ingen) gick med stor tvekan till Skäggiga Damen Forsberg och slutligen en inteckning i plankan fick, till mångas stora glädje, allas vår Sune Nybo. Han tog dock det hela som en man, och lovade att alla som skrattade inte skulle bli uttagna till någon kavle, så det blir nog tunna lag nästa år.

Slutligen skulle vi arrangörer vilja efterlysa lite större bredd i ålder på detta arrangemang. Vi saknar t.ex. representanter från våra vältränade veteraner. Som synes av resultatlistan nedan betyder knappast löpstyrka någonting här (105 minuter på 6 km är ju inte så snabbt), så Gubbar, ställ upp!!!Vi har ju också en viss garanti för att det inte blir så svårt nästa år, eftersom nästa års arrangörer utgörs av de som befolkade den nedersta delen av resultatlistan, samt en som inte vågade komma, nämligen Sune, Matte och Anders T. Vi får dock tacka för oss och önska nästa års arrangörer lycka till.

Ulf H, Ola T och Timo H

Resultat

(Tiden är ointressant, den var i närheten av 105 minuter för de flesta)
 1. Björn Rosendahl, 	8 kontroller.
 2. J-O Bergman, 	8 kontroller.
 3. Bernt Åström, 	8 kontroller.
 4. Per Andersson, 	8 kontroller.
 5. L-O Lundström, 	8 kontroller.
 6. Toivo Hoffren, 	7 kontroller.
 7. Lars Jakobsson, 	7 kontroller.
 8. Kent Grahn, 	7 kontroller.
 9. Joakim Ahlström, 	7 kontroller.
10. Johan Ahlström, 	7 kontroller.
11. Fredrik Stenebo, 	6 kontroller.
12. Bo Johansson, 	6 kontroller.
13. Martin Juhlin, 	6 kontroller.
14. Claes Pettersson, 	5 kontroller.
15. Carl Byman, 	5 kontroller.
16. Tomas Lundström, 	5 kontroller.
17. Jonas Zetterqvist, 	5 kontroller.
18. Magnus Löfqvist, 	5 kontroller.
19. H-E Skalberg, 	5 kontroller.
20. Hans Malmqvist, 	5 kontroller.
21. Jonas Höijer, 	5 kontroller.
22. Anders Österlund, 	5 kontroller.
23. Kjell Höglund, 	5 kontroller.
24. Göran Andersson, 	4 kontroller.
25. Tore kangas, 	4 kontroller.
26. Skäggiga Damen, 	4 kontroller. (Forsberg)
27. Magnus Öhling, 	4 kontroller.
28. Reijo Kivistö, 	4 kontroller.
29. Daniel Kivistö, 	4 kontroller.
30. Anders Rooth, 	4 kontroller.
31. Örjan Bohlin, 	3 kontroller.
32. Jonas Svärdström, 	3 kontroller.
33. Kent Jarlekrantz, 	3 kontroller.
34. Matts Holmgren, 	2 kontroller.
35. Niklas Ahlström, 	2 kontroller.
36. Sune Nybo, 		2 kontroller. (Plankan !!!)

Antal accesser: