Löparbricka
 • Livslängd >10år.
 • Innehåller en klocka samt ett minne som kan lagra 96 kontroller med mellantid och samtliga uppgifter om deltagaren.
 • Mycket liten och lätt.
 • Inkapslad i en rostfri stålkapsel.
 • Varje löparbricka har ett unikt laserinbränt ID nummer.

 

 
Kontrollenhet
 • Livslängd >10 år utan batteribyte.
 • Snabb, hela stämplingsförloppet tar ca 0.1sek.
 • Mycket litet format 34x58mm exkl. fästplatta. Lätt att ta med ut i skogen.
 • Kräver ingen programmering innan användandet.
 • Lampa och ljudsignal som indikerar godkänd registrering.
 • Alla kommunikation mellan kontrollenhet och löparbrickan sker med ett speciellt protokoll som förhindrar att felaktig information överföres.
 • 250 olika stämpelkoder.
Startenhet
 • Nollställer löparbrickans klocka vid stämpling.
 • I övrigt se kontrollenhet.
Avläsning/ programeringsenhet
 • Ansluts till en ledig serieport på dator (RS-232)
  eller parallellport.
 • Behöver inga batterier.
 • Kan fästas på sidan av datorn.

 

Printerinterface
 • Kräver ingen dator. Perfekt för träningar!
 • Skriver ut bricknummer, sträcktider, mellantider, sluttid, namn och klubb.
 • Ansluts till skrivare med serieport (RS-232).

 

Programvara (eCompete)
 • Hanterar eTime's unika möjligheter till programmering av löparbrickan.
 • Integrerar eTime med SOFT OLTADM
 • Klarar all administration vid tävlingar/träningar även av direktanmälans typ.
 • Programmet är gjort för Windows 95/NT.
 • Kan användas för flerdagarsarrangemang ihop med programmet eMultidayEvent (under utveckling)

 

 

För mer information och priser:
Email: etime@swipnet.se ,
Fax: 021-129054

Jan-Olov Bergman
jan.o.bergman@swipnet.se
021-129054
0739-846233

Henrik Ortman
henrik@ortman.com
021-180614
0739-712924