PM för - eTime - elektroniskt stämplingssystem

 

Löparbrickor
Löparbrickan kan hållas i valfri hand och stämplingen kan ske oberoende av från vilket håll man kommer in till kontrollen.
Löparbrickan placeras på pekfingret så att man kan greppa den med tummen vid stämpling.Se bilden.


Se till att fingret sitter under brickan, då får du bäst grepp.

Stämpling.
Stämplarna kommer att vara monterade på bockar och stolpar.

Sätt ner löparbrickan i stämpelns styrspår och för den upp mot metallstiften. Löparbrickan måste samtidigt vara i kontakt med metallstiften och metallplattan i botten på styrspåret.

När lampan blinkar och ett pip hörs är kontrollen registrerad i löparbrickan.


Det hjälper inte att trycka hårt !! Det går snabbast om man trycker lätt nedåt och upp mot metallstiften.
Lampan på stämpeln måste blinka, annars är stämplingen inte registrerad i löparbrickan.

Prova på teststämplarna vid provkontrollen innan du startar!

Start
Omedelbart efter startsignalen skall brickan nollställas (start av klockan)

Startstämplar finns på startlinjen. Några sekunders fördröjning mellan startsignalen och startstämpling har ingen betydelse för sluttiden eftersom starttiden räknas från det att man lyfter brickan från stämpeln. Ta det lugnt vid starten och gör nollningen ordentligt.

Målgång
Vid passering av mållinjen måste målstämpling göras för att stoppa klockan.
Efter målgång lämnas brickan till målfunktionär för avläsning.

Sträcktider
Personlig sträcktidslista med namn fås direkt efter målgång.
Sammanställda klasssträcktidslistor kommer att publiceras på resultattavlan var efter deltagarna kommer i mål.