Inbjudan

../old/picture/line.gif (1087 bytes)
AROSTRÄFFEN

../old/picture/line.gif (1087 bytes)

2 April 2000

Klasser: HD 10, HD 12 HD 12 Lätt, HD 14, HD 14 Lätt, HD 16, HD 16 Lätt, HD 18, HD 18 Lång, HD 20, HD 20 Lång, HD 20 Motion, HD 21, HD 21Lång, HD 21 Motion, HD 35, HD 35 Motion, HD 40, HD 45, HD 45 Motion, HD 50, HD 55, HD 55 Motion, HD 60, HD 65, HD 70, HD 75, H 80, H 85, Öppen 1 – 9, Inskolning

Letro Cup: HD 14 och 16 är Letro Cup klasser. Arosträffen är första deltävlingen. Klasserna bär nummerlappar.

Direktanmälan: Öppna klasser 1 – 9 anmälan mellan kl. 9.00 – 11.30

Samling: Vägvisning från väg 66 cirka 0,5 km norr om E18

Parkering: På asfalterad parkering max. 500 m från TC

Barnpassning: I anslutning till TC

Miniknat: Intressant bana i anslutning till TC

Terräng: Lätta banor i stigrik terräng för ungdom. Trygghetsperson ute i terrängen.
I övrigt skogsterräng med ett mindre antal skogsvägar. Små sankmarker och mindre hyggen förekommer. Måttlig kupering med detaljrika höjder. Några branta sluttningar förekommer, främst på de längre banorna.
Tävlingsområdet består av barrskog med varierande framkomlighet. Snabblöpta områden förekommer liksom mindre områden med halvvuxen blandskog.

Start: Första start kl. 10.00. Avstånd till start 800 m.

Dusch: Duschtält 200 m från TC

Toalett: I anslutning till TC

Marketenteri: Välsorterat

Sportförsäljning: letro.gif (965 bytes)

Anmälan: Skall vara Västerås SOK tillhanda senast tisdag 21/3 under adress:

        Västerås SOK
       
C/o Lars-Olof Lundström
        Körsbärsvägen 6
        722 23 Västerås

Efteranmälan: 021-140851 onsdag 29/3 kl. 17 – 21 eller fax 021-330053(klubblokal) 29/3 senast kl. 21.00

Startlista och PM: Finns på Västerås SOKs hemsida www.vasterassok.f2s.com. Önskas utskick debiteras detta med 10:- för klubblista och 25:- för komplett lista.

Anmälningsavgift: Ungdom – 16 år 30:-, övriga 65:-, efteranmälningsavgift +50%. Avgifter faktureras i efterhand.

Tävlingsledare: Edward Paro, 070-993 07 45

Bitr. tävlingsledare: Joakim Thornell, 070-630 57 63

Banläggare: Toivo Hoffrén

Tävlingskontrollant: Olle Granath, SSOK

Bankontrollant: Tomas Vestman